Prinsen

Prinsen commissie van C.V. de Spruwwejagers

 

Contactpersoon: Rudie Nooijen
Commissielid: Paul de Jong
Commissielid: Robin Liebreks
Commissielid: Twan Meulendijks
Commissielid: Hans Joosten
Commissielid: Harold Liebreks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsenraojen van C.V. de Spruwwejagers

 

Prinsenroaje Deel 1 CV ‘De Spruwwejagers’

Mierlo. De start van het carnavalseizoen staat weer bijna voor de deur, maar eerst komend weekend een ander verkleedfeestje in ons mooie Mierlo, de Horrornacht. Het weekend daarna staat de Mierlose Dorpsquiz op het programma. Ook tijdens deze evenementen zullen de nodige Spruwwejagers aanwezig zijn en hun bijdrage leveren.

 

Mooie evenementen welke Mierlo rijk is, maar zoals eerder genoemd, carnaval staat ook weer voor de deur. Binnenkort worden de eerste nieuwe hoogheden weer bekend gemaakt, evenals de opvolger van Prins Rudie d’n Urste van ‘De Spruwwejagers’. Om de druk op de schouders van zijn opvolger wat op te voeren, zullen de komende weken 11 tips uit worden gebracht. Deze tips zullen u leiden naar de nieuwe Dorstlustige Hoogheid der Spruwwejagers.

 

Deze week hebben wij voor u tip 1 en 2.

Denkt u al te weten wie de opvolger van Prins Rudie d’n Urste wordt en wilt u kans maken om dit jaar het prinsenroaje te winnen? Doe dan mee aan het prinsenroaje door een briefje in te vullen bij Sport en Eetcafé ‘De Weijer’, de residentie van ‘De Spruwwejagers’. Deelname kost slechts € 0,50 per keer

 

Tip 1: Hij heeft het altijd gedaan.
   
Tip 2: Grote kans dat je het bij hem niet droog houdt.
   
Tip 3:  
   
Tip 4:  
   
Tip 5:  
   
Tip 6:  
   
Tip 7:  
   
Tip 8:  
   
Tip 9:  
   
Tip 10:  
   
Tip 11:  
   

 

Kapingsreglement

Het kapen van een mogelijke Prinsenkandidaat van C.V. de Spruwwejagers is aan een aantal regels gebonden, dit om e.e.a. in goede banen te leiden en discussie’s en misverstanden te voorkomen.

Let op!

Kapingskandidaten zijn NIET verplicht om in te gaan op uw ontvoeringsplannen en mogen NIET onvrijwillig worden meegenomen, u dient dit te respecteren!

Tijdstip

Kapingen van vermoedelijke prinsen van C.V de Spruwwejagers zijn toegestaan vanaf vrijdag 22 November 2019, 08.00 uur.

Contact met C.V. de Spruwwejagers

Als u denkt de 58 ste Prins van C.V. de Spruwwejagers te hebben gekaapt, dient u dit ten alle tijden te melden bij de prinsencommissie om de onderhandelingen op gang te brengen. Het juiste telefoonnummer vindt u onder aan dit regelement.

Contacten met de kapingscommissie kunnen pas plaats vinden op vrijdag 22 November 2019 vanaf 18.00 uur

Op eerdere kontaktpogingen zal niet worden ingegaan i.v.m. andere verplichtingen van de commissie leden, zoals werk.

De onderhandelingen over de 58 ste Prins van C.V. de Spruwwejagers, met de prinsencommissie dienen uiterlijk op zaterdag 23 November 2019 om 17.00 uur te zijn afgerond, daar de prinsencommissie nadien verplichtingen heeft met het oog op het welslagen van het prinsenbal op die avond. (zie verder bij losprijs en eisen)

U dient er voor te zorgen dat alle activiteiten, door u ondernomen, ordelijk en menselijk verlopen, zonder vernielingen of geweld.

U dient door te geven aan de prinsencommissie:

• Uw naam, en de naam van de groep of vereniging namens wie u kaapt.
• Het adres waar de prinsencommissie u met uw kandidaat kan vinden.
• Het telefoonnummer waar de prinsencommissie u kan bereiken.
• De naam van degene die u heeft gekaapt en waarvan u denkt dat hij de nieuwe Prins van C.V. de Spruwwejagers wordt.

Verzorging

U dient uw kandidaat bijzonder goed te verzorgen!
Hij dient voorzien te worden van GOED eten (naar keuze van de kandidaat) en drinken (niet te veel alcohol). Hij moet goed onderdak krijgen waar het warm is, niet nat en zonder tocht (er mag op geen enkele wijze een gezondheids risico’s genomen worden). Indien u hem ook tijdens de nacht kaapt dient u voor goede slaapgelegenheid te zorgen.

Losprijs

De losprijs die door C.V. De Spruwwejagers is uitgeloofd is 33 liter bier welke worden geleverd in 100 flesjes. Op andere financiële eisen kan en mag de prinsencommissie niet ingaan i.v.m. financiële gevolgen voor de verenigingskas van C.V. De Spruwwejagers.

Eisen en tegeneisen

Ludieke eisen zijn uiteraard wel bespreekbaar/onderhandelbaar. Mocht de persoon die u gekaapt heeft echter niet de nieuwe Prins van C.V. De Spruwwejagers worden is noch de prinsencommissie noch C.V. de Spruwwejagers iets aan u verschuldigd. Echter, indien u niet de 58ste Prins van C.V. de Spruwwejagers heeft gekaapt dient u de tijdens de onderhandelingen gestelde tegeneisen uiteraard wel na te komen.

Vrijlating

U bent verplicht om na de onderhandelingen de door u gekaapte kandidaat “nieuwe Prins” aan de prinsencommissie over te dragen en een vrije aftocht te garanderen samen met de prinsencommissie.
Dit nadat de prinsencommissie schriftelijk heeft toegezegd aan de losprijs en ludieke eisen te zullen voldoen als de persoon die u gekaapt heeft ook werkelijk op zaterdag 23 november 2019 om elf minuten over elf (23:11 uur) bekend word gemaakt als 58ste Prins van C.V. de Spruwwejagers.

Na de aftocht van de Prins en de prinsencommissie dient u zich minimaal 1 uur te onthouden van alle kapingsactiviteiten.

Uitgesloten

Personen of groepen welke onderdeel uitmaken van C.V. de Spruwwejagers zijn volledig uitgesloten van het uitvoeren van kapingen.

Tot slot

C.V. de Spruwwejagers hoopt op sportieve en ludieke initiatieven. Bij het niet naleven van dit kapingsreglement worden alle onderhandelingen direct verbroken en kan een eventuele overhandiging van de losprijs uiteraard niet doorgaan.

Telefoonnummer prinsencommissie: ??????????

Wij wensen u veel succes, maar vooral veel plezier.
Namens de voorzitter van de prinsencommissie.

 
 
 

© 2018 C.V. de Spruwwejagers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.