Prins der Spruwwejagers

Prins der Spruwwejagers

 

 

Kapingsreglement Prins der Spruwwejagers

Het kapen van een vermoedelijke Prinsenkandidaat van C.V. de Spruwwejagers is aan een aantal regels gebonden, dit om e.e.a. in goede banen te leiden en discussies en misverstanden te voorkomen.

Let op!

Kapingskandidaten zijn NIET verplicht om in te gaan op uw kapingsplannen en mogen NIET onvrijwillig worden meegenomen, u dient dit te respecteren!

Tijdstip

Kapingen van vermoedelijke Prinsen van C.V. de Spruwwejagers zijn toegestaan vanaf vrijdag 24 November 2023, 08.00 uur.

 

Contact met C.V. de Spruwwejagers

Als u denkt de 62ste Prins van C.V. de Spruwwejagers te hebben gekaapt, dient u dit ten alle tijden te melden bij de Prinsencommissie om de onderhandelingen op gang te brengen.

De kaping dient binnen 1 uur vanaf de start van de kaping gemeld te worden bij de Prinsencommissie. Het telefoonnummer vindt u onder aan dit regelement.

De onderhandelingen over de 62ste Prins van C.V. de Spruwwejagers, met de Prinsencommissie dienen uiterlijk op zaterdag 25 November 2023 om 17.00 uur te zijn afgerond, daar de Prinsencommissie nadien verplichtingen heeft met het oog op het welslagen van het Prinsenbal op die avond. (zie verder bij losprijs en eisen)

U dient er voor te zorgen dat alle activiteiten, door u ondernomen, ordelijk en menselijk verlopen, zonder vernielingen of geweld.

U dient door te geven aan de Prinsencommissie:

  • Uw naam, en de naam van de groep of vereniging namens wie u kaapt.
    • Het adres waar de Prinsencommissie u met uw kandidaat kan vinden.
    • Het telefoonnummer waarop de Prinsencommissie u kan bereiken.
    • De naam van degene die u heeft gekaapt en waarvan u denkt dat hij de nieuwe Prins van C.V. de Spruwwejagers wordt.

Verzorging

U dient uw kandidaat bijzonder goed te verzorgen! Hij dient voorzien te worden van GOED eten (naar keuze van de kandidaat) en drinken (niet te veel alcohol). Hij moet goed onderdak krijgen, waar het warm is, niet nat en geen tocht (er mag op geen enkele wijze een gezondheidsrisico genomen worden). Indien u, uw kandidaat ook tijdens de nacht kaapt dient u voor een goede slaapgelegenheid te zorgen.

Losprijs

De losprijs die door C.V. de Spruwwejagers is uitgeloofd is 33 liter bier welke worden geleverd in 100 flesjes. Op andere financiële eisen kan en mag de Prinsencommissie niet ingaan i.v.m. de financiële gevolgen voor de verenigingskas van C.V. de Spruwwejagers.

Eisen en tegeneisen

Ludieke eisen zijn uiteraard wel bespreekbaar/onderhandelbaar. Mocht de persoon welke u gekaapt heeft echter niet de nieuwe Prins van C.V. de Spruwwejagers worden is noch de Prinsencommissie noch C.V. de Spruwwejagers iets aan u verschuldigd. Echter indien u niet de 62ste Prins der Spruwwejagers heeft gekaapt dient u de tijdens de onderhandelingen gestelde tegeneisen uiteraard wel na te komen.

Vrijlating

U bent verplicht om na de onderhandelingen de door u gekaapte kandidaat “nieuwe Prins” aan de Prinsencommissie over te dragen en een vrije aftocht te garanderen samen met de Prinsencommissie. Dit nadat de Prinsencommissie schriftelijk heeft toegezegd aan de losprijs en ludieke eisen te zullen voldoen als de persoon die u gekaapt heeft ook werkelijk op zaterdag 25 november 2023 om elf minuten over elf (23:11 uur) bekend word gemaakt als 62ste Prins van C.V. de Spruwwejagers.

Na de aftocht van de kandidaat “nieuwe Prins” en de Prinsencommissie dient u zich minimaal 1 uur te onthouden van nieuwe kapingsactiviteiten.

Uitgesloten

Leden, ere leden, leden van verdienste evenals de partners van de leden welke onderdeel uitmaken van C.V. de Spruwwejagers zijn volledig uitgesloten van het uitvoeren van kapingen.

Tot slot

C.V. de Spruwwejagers hoopt op sportieve en ludieke initiatieven. Bij het niet naleven van het kapingsreglement worden alle onderhandelingen direct verbroken en kan een eventuele overhandiging van de losprijs uiteraard NIET doorgaan.
In gevallen waarin het kapingsreglement niet in voorziet, beslist de prinsencommissie.

Telefoonnummer Prinsencommissie: 06 50536651