Boerenbruidspaar

Boerenbruidspaar

Kapingsreglement Boerenbruidspaar

Het kapen van het mogelijke boerenbruidspaar van C.V. de Spruwwejagers is aan een aantal regels gebonden, dit om e.e.a. in goede banen te leiden en discussies en misverstanden te voorkomen.

Let op!

Kapingskandidaten zijn NIET verplicht om in te gaan op uw ontvoeringsplannen en mogen NIET onvrijwillig worden meegenomen, u dient dit te respecteren!

Tijdstip

Kapingen van de vermoedelijke boeren bruid en bruidegom van C.V de Spruwwejagers zijn toegestaan vanaf vrijdag 15 december 2023, 08.00 uur.

Contact met C.V. de Spruwwejagers

Als u denkt het boerenbruidspaar 2024 van C.V. de Spruwwejagers te hebben gekaapt, dient u dit ten alle tijden te melden bij de boerencommissie om de onderhandelingen op gang te brengen. Het juiste telefoonnummer vindt u onder aan dit reglement.

Contacten met de kapingscommissie kunnen pas plaats vinden op vrijdag 15 december 2023 vanaf 18.00 uur.

Op eerdere contactpogingen zal niet worden ingegaan i.v.m. andere verplichtingen van de commissie leden, zoals werk.

De onderhandelingen over het boerenbruidspaar van C.V. de Spruwwejagers, met de boerencommissie dienen uiterlijk op zaterdag 16 december 2023 om 17.00 uur te zijn afgerond, daar de boerencommissie nadien verplichtingen heeft met het oog op het welslagen van de bekendmaking op die avond. (zie verder bij losprijs en eisen)

U dient er voor te zorgen dat alle activiteiten, door u ondernomen, ordelijk en menselijk verlopen, zonder vernielingen of geweld.

U dient door te geven aan de boerencommissie:

• Uw naam, en de naam van de groep of vereniging namens wie u kaapt.
• Het adres waar de boerencommissie u met uw kandidaten kan vinden.
• Het telefoonnummer waar de boerencommissie u kan bereiken.
• De naam van degene die u heeft gekaapt en waarvan u denkt zij het nieuwe boerenbruidspaar van C.V. de Spruwwejagers worden.

Verzorging

U dient uw kandidaten bijzonder goed te verzorgen! Zij dienen voorzien te worden van GOED eten (naar keuze van de kandidaten) en drinken (niet te veel alcohol). Zij moeten goed onderdak krijgen, waar het warm is, niet nat en geen tocht (er mag op geen enkele wijze een gezondheidsrisico genomen worden). Indien u, uw kandidaten ook tijdens de nacht kaapt dient u voor een goede slaapgelegenheid te zorgen.

Losprijs

De losprijs die door C.V. de Spruwwejagers is uitgeloofd is een samengesteld boerenpakket (met daarin hapjes en drankjes). Op andere financiële eisen kan en mag de boerencommissie niet ingaan i.v.m. de financiële gevolgen voor de verenigingskas van C.V. de Spruwwejagers.

Eisen en tegeneisen

Ludieke eisen zijn uiteraard wel bespreekbaar/onderhandelbaar. Mochten de kandidaten welke u gekaapt heeft echter niet het boerenbruidspaar 2023 van C.V. de Spruwwejagers worden is noch de boerencommissie noch C.V. de Spruwwejagers iets aan u verschuldigd. Echter indien u niet het boerenbruidspaar 2023 heeft gekaapt dient u de tijdens de onderhandelingen gestelde tegeneisen uiteraard wel na te komen.

Vrijlating

U bent verplicht om na de onderhandelingen de door u gekaapte kandidaten aan de boerencommissie over te dragen en een vrije aftocht te garanderen samen met de boerencommissie. Dit nadat de boerencommissie schriftelijk heeft toegezegd aan de losprijs en ludieke eisen te zullen voldoen als de kandidaten die u gekaapt heeft ook werkelijk op zaterdag 16 december 2023 (rond 22.15 uur) bekend worden gemaakt als boerenbruidspaar 2024 van C.V. de Spruwwejagers.

Na de aftocht van de kandidaten “nieuw boerenbruidspaar” en de boerencommissie dient u zich minimaal 1 uur te onthouden van nieuwe kapingsactiviteiten.

Uitgesloten

Leden van C.V. de Spruwwejagers zijn volledig uitgesloten van het uitvoeren van kapingen.

Tot slot

C.V. de Spruwwejagers hoopt op sportieve en ludieke initiatieven. Bij het niet naleven van het kapingsreglement worden alle onderhandelingen direct verbroken en kan een eventuele overhandiging van de losprijs uiteraard NIET doorgaan.

Telefoonnummer boerencommissie: 06-33951817